In Palermo zijn er twee scholen betrokken bij het project, namelijk het technisch instituut “Vittorio Emanuel III” en de middelbare school “Ragusa – Kiyohara”. Het overkoepelende onderwerp was duurzaamheid. Afhankelijk van de groep, zijn de onderwerpen nader gespecificeerd in duurzame scholen, duurzame huizen en duurzame steden. De leerlingen zijn 15 tot 19 jaar oud.

De studenten van de “Ragusa-Kiyohara” school maken gebruik van het ‘Lab.CAD’ en van architectonisch ontwerpen, beide maken een essentieel deel uit van het curriculum van de laatste drie schooljaren. Met het architectonisch ontwerpen worden technologische, artistieke en creatieve vaardigheden ontwikkeld op het gebied van architectuur. Via het Lab.CAD leren de leerlingen vaardigheden op het gebied van moderne technieken en systemen om het project te presenteren en digitaal ontwerpen.

Binnen het Fablab School EU project focussen de leerlingen van het Liceo Artistico “Ragusa-Kiyohata” op het idee van ‘overgangssteden’: een stapsgewijze verandering van de stad en de samenleving naar een manier van leven die meer afgestemd is op het behoud van bronnen en het leven op onze planeet. De leerlingen hielden meerdere brainstorm sessies over het effect van menselijk gedrag op onze planeet en over nieuwe ideeën om de stad duurzamer te maken. Hierna focuste één groep zich op duurzame speeltuinen. Elke leerling ontwierp een speeltoestel voor de speeltuin, met als uitgangspunt een dier gemaakt van gerecycled materiaal. In het begin werd gekozen voor hergebruikt karton, met het oog op duurzaamheid en behoud van de planeet. In een later stadium zal worden gekeken naar andere materialen, die meer geschikt zijn om de weersinvloeden te doorstaan.

De studenten van het Vittorio Emanuel III hebben zich beziggehouden met slimme steden en hoe ze afval kunnen reduceren met behulp van slimme technologie. Zij zijn nu bezig met de idee generatie fase en zullen binnenkort overgaan op de fabricatie fase.

Hiernaast zijn er tot nu toe een aantal spiegelsessies geweest via Skype: één tussen de docenten van de Spaanse en Italiaanse scholen en vier anderen tussen de Spaanse en Italiaanse klassen, met zowel docenten als sommige leerlingen. Tijdens deze Skype-sessies hadden de docenten en leerlingen de kans om ideeën en ervaringen uit te wisselen.