Tijdens de tweede docenten bijeenkomst in Gijon, is een start gemaakt met drie gezamenlijke projecten tussen scholen uit Nederland en Denemarken. Math Nijsten heeft samen met zijn Deense collega Nicolaj Balle een project opgezet voor leerlingen uit klas 1. Hun leerlingen zullen aan de hand van het Design Thinking model een robot insect ontwerpen. Irene Wolters en haar collega Jan Sommer Vind hebben een project opgezet waarbij een groep hoogbegaafde leerlingen een bewateringssysteem moeten ontwerpen dat er voor gaat zorgen dat de planten in de verticale tuin water krijgen tijdens de vakantie periodes. Karen Wiegmink en Erik van Alphen werken samen met Simon Vibe Grevsen aan een creatieve opdracht  waarbij de leerling centraal staat. In dit samenwerkingsproject tussen beeldende vorming en techniek zullen de leerlingen uit klas 1 een beeld ontwerpen wat hun persoonlijkheid uitdrukt. Bij alle drie de projecten leren de leerlingen gebruik te maken van de verschillende digitale fabricatie mogelijkheden aanwezig op school.

Zowel in Denemarken als Nederland leggen de leerlingen de uitdagingen en  interessante leerervaringen van het proces vast op film. Deze filmpje worden via een gesloten Facebook  groep gedeeld met hun internationale mede leerlingen en ze geven elkaar feedback hierop.

Het was opvallend om te horen dat de leerlingen uit beide landen tegen dezelfde uitdagingen aanliepen en ook dezelfde leerervaringen opdeden. Ook bleken de leerlingen goed in staat te zijn elkaar van nuttige feedback te voorzien op hun proces. De leerlingen vonden het erg leuk om hier aan deel  te nemen. Er wordt uitgekeken naar een live video chat.