Het Project

Het project FABLAB scholen EU: richting digitaal vaardige, ondernemende en innovatieve leerlingen, is een samenwerking tussen 4 partner landen. Het project is gericht op het ontwikkelen van Europees gemeenschappelijke methodologische principes voor digitaal maakonderwijs vanaf de basisschool. Het project wordt co- gefinancierd onder het Erasmus+ programma – Strategische partnerschappen | school en duurt twee jaar (01/11/2016 – 31/10/2018)

Doelstellingen

Het project zal innovatieve benaderingen en vooruitstrevende ICT-gebaseerde methodologieën ontwikkelen om studenten te motiveren en voor te bereiden op de technologie gedreven arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. Meer specifiek, Fablab Schools EU stelt zich als missie:

 • Het vergroten van de competenties en pedagogische vaardigheden van docenten in het inzetten van digitale fabricatie voor onderwijs;
 • Leerlingen uitrusten met innovatieve vaardigheden en digitale competenties die nodig zijn in de 21ste eeuw;
 • Het ontwikkelen van methodologische principes van digitale fabricatie voor het onderwijs; en
 • Het ontwikkelen van EU-aanbevelingen en aanpassingen voor beleidsformuleringen van digitale fabricatie voor het onderwijs.

Activiteiten

Om de gestelde doelen te bereiken werkt een consortium bestaande uit scholen, gemeentes, regio’s en onderzoeksinstellingen nauw samen en voeren de volgende geplande activiteiten uit:

 • Ontwikkelen van methodologische principes voor digitale fabricatie in het onderwijs;
 • Verzamelen van goede werkwijzen bij het inzetten van digitale fabricatie in het onderwijs;
 • Testen van methodes in de scholen;
 • Produceren van een handleiding en beleidsaanbevelingen;
 • Studiebezoeken van scholen en Fablab’s in Italië, Denemarken, Spanje en Nederland.

Uitkomsten

Binnen de looptijd (2016-2018), committeert het project zich tot het produceren van twee hoofd resultaten:

 • Een set methodologische principes voor het gebruik van digitale fabricatie in het onderwijs, in de vorm van een docenten handleiding;
 • Beleidsaanbevelingen over hoe de Fablab aanpak over te nemen en een gemeenschappelijke Europese strategie voor Fablab onderwijs op scholen.