Partners

Gemeente Vejle, Denemarken – Coordinator

http://www.welcometovejle.dk/
Elizabeth Gregersen: ELIGR@vejle.dk

De gemeente Vejle is de zesde grootste gemeente in Denemarken (populatie: 110.000) en de hoofdstad van de Zuid Regio van Denemarken. “Kennis, groei en welzijn” kenmerken de visie van Vejle. De gemeentelijke afdeling Onderwijs en Kennis heeft vele jaren ervaring met pedagogisch IT ontwikkeling op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. De afgelopen 5 jaar heeft de gemeentelijke afdeling (samen met lokale scholen) een ambitieuze strategie met betrekking tot de digitale school geïmplementeerd. In Maart 2014 heeft de gemeente Vejle voor de implementatie en de behaalde resultaten van deze strategie de nationale digitaliseringsprijs gewonnen. In April 2016 is de gemeentelijke afdeling Onderwijs en Leren gestart met een nieuwe strategie voor de jaren 2016-2020.

The Municipality of Vejle is the sixth largest in the country (population:  110,000), and the capital of Region South Denmark. “Knowledge, growth and welfare” sum up Vejle’s vision. The Department for Education and Learning has many years’ experience with IT pedagogical development locally, nationally, and internationally. For the last 5 years, the Department  have (together with local schools) implemented an ambitious strategy for the Digital School. In March 2014 Vejle Municipality received the national Digitalization Award for the strategy and the obtained results. In April 2016 the Department of Education and Learning will launch a new strategy running from 2016-2020.

Aarhus University, Denemarken

http://www.au.dk/
Rachel Charlotte Smith: rsmith@cavi.au.dk

Aarhuis University (AU) is een Top 100 universiteit met de visie van een elite-universiteit die bijdraagt aan de ontwikkeling van het nationale en mondiale welzijn via uitstekend onderzoek en wereldklasse opleidingen. De kind-computer interactie vakgroep aan Aarhuis universiteit, levert hoogkwalitatief onderzoek en interactieve prototypes in de context van het ontwerpen en evalueren van interactieve technologieën voor kinderen. Een van de onderzoeken die de universiteit van Aarhus op dit moment implementeert is FabLab@school.dk, een driejarig onderzoeksproject welke bestudeert hoe kinderen “ontwerp geletterdheid” ontwikkelen door het proces van digitale fabricatie en ‘maken’, in een op een curriculum gestuurde educatie.

LABORAL, Spanje

http://www.laboralcentrodearte.org/en
LucÍa GarcÍa RodrÍguez: lucia@laboralcentrodearte.org

LABoral is een multidisciplinair instituut dat nieuwe vormen van cultuur, geworteld in het creatieve gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT), produceert, verspreidt en toegankelijk maakt. FabLab Asturias, onderdeel van het productiecentrum in LABoral, biedt aan iedereen de mogelijkheid om de basis van computer gebaseerd ontwerpen en product realisatie te leren. Op deze manier wordt LABoral een educatief laboratorium waar iedereen kan leren door doen en delen, waardoor nieuwe verbindingen ontstaan met technologie.

Theresialyceum, Nederland

http://www.theresialyceum.nl
Erik van Alphen: e.v.alphen@theresialyceum.nl

Het Theresialyceum is een middelbare school in Nederland voor havo en vwo-leerlingen. Binnen de gemeente Tilburg is het Theresialyceum de enige middelbare school met een speciale focus op (hoog)begaafde kinderen. De afgelopen drie jaar heeft de school steeds meer stappen gezet richting het opnemen van digitale fabricatie in het curriculum. Met dit doel voor ogen is er binnen de school een FabLab space gecreëerd uitgerust met 3D printers en lasersnijders.

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Italië

https://danilodolci.org/

Vidjaya Thelen: vidjaya.thelen@danilodolci.org 

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC) is een non-profit organisatie voor jongeren en volwassenen die aan haar veranderingsdoelstelingen voldoet door het aanbieden van onderwijsprojecten in samenwerking met scholen, universiteiten, instituten, verenigingen en sociale groepen op zowel lokaal als internationaal level.

CSC is gefundeerd op de ervaringen in sociaal – en onderwijs – werk van Danilo Dolci en zijn samenwerking partners, gestart in Oost Sicilië in 1952. Het centrum vloeide voort uit de noodzaak om de lokale gemeenschap een praktische en vredelievende oplossing te bieden voor lokale problemen. Hierdoor ontstond een creatieve plek welke bewustwording en bottom-up planning bewust aanwakkerde waardoor echte verandering mogelijk werd.

Van af het begin ligt de hoofd focus van het centrum op niet gewelddadig onderwijs en het verder ontwikkelen van een befaamde methodologie – the Reciprocal Maieutic Approach –  om zodoende de creatieve ontwikkeling op lokale en regionale scholen mogelijk te maken.

Heden ten dage, zet het centrum de nalatenschap van Danilo Dolci voort in het dagelijkse werk om, creativiteit, ondernemerschap innovatie in het onderwijs en sociale inclusie te bevorderen.