Uitkomsten

Een set methodologische principes voor het gebruik van digitale fabricatie in het onderwijs

De deelnemende docenten zullen de methodologische principes, die zij zelf samen met de partners tijdens workshop ontwikkelen, uitvoeren en testen in hun eigen school en gekoppelde school uit een partner land.

Onderdeel van de schoolbezoeken tijdens de workshop bijeenkomsten is het met elkaar delen van de visie op de gedeelde principes door de docenten.

Gedurende deze fase zullen de docenten het volgende delen:

  1. Gebruikte methodes door middel van videodemonstraties
  2. Korte tekstuele handleidingen over hoe de gebruikte methodes ingezet kunnen worden (didactisch en technologisch)

Handleiding voor Digitale Fabricatie in het onderwijs

Gebaseerd op de door uitwisseling opgedane ervaringen en verkregen inzichten met betrekking tot methodologische principes voor digitale fabricatie in het onderwijs, zal er een handleiding voor Digitale Fabricatie in het onderwijs gemaakt worden.

De handleiding zal bestaan uit:

  1. Methodologische principes voor het gebruik van digitale fabricatie in het onderwijs
  2. Minstens 10 inspirerende en stimulerende projecten
  3. Beschrijving van relevante fabricatie instrumenten
  4. Doorverwijzingen naar relevante websites and andere informatie bronnen.

De handleiding is zowel geprint als online verkrijgbaar.

Beleidsaanbevelingen over hoe de FabLab aanpak ingezet kan worden en Europese aanbevelingen voor FabLab educatie op scholen

Gebaseerd op de test periode en de ontwikkeling van principes en methodes voor digitale fabricatie in het onderwijs zullen de partners en docenten aanbevelingen formuleren over hoe FabLab educatie ingepast kan worden in het onderwijs. De partners zullen verdere beleidsformuleringen ontwikkelen gebaseerd op hun ervaringen in dit veld.

Download the policy recommendations here:

 

ENIT