Handboek

Een Handboek over Lesgeven en Leren met Digitale Fabricage

Het handboek het resultaat van een tweejarig proces waarin docenten uit verschillenden landen aan workshops meegedaan hebben en in hun eigen klaslokalen geëxperimenteerd hebben met nieuwe methoden en ervaringen.  De methodologische principes en docentenprojecten die in dit handboek worden gepresenteerd, zijn ontwikkeld via een door de Universiteit van Aarhus gefaciliteerd proces van verkenning, het in de praktijk brengen van ervaring die in de workshops is opgedaan, het uitwisselen van ervaringen en constante evaluatie. Dit handboek beschrijfd de beproefde aanpak, methodiek en principes van design thinking en digitale fabricage in onderwijs. Ook presenteert het een aantal inspirerende projecten die in de loop van het project ontwikkeld zijn door de deelnemende docenten.

Other languages:

Lesson Plan

For all the projects presented in the manual, and even some extra ones, you can find here the detailed lesson plans. These lesson plans function as a blue print for using the design circle and digital fabrication in the class room. The lesson plans cover all phases of the design circle and indicate the age group, the time necessary to complete the project, materials necessary and learning goals (in general and for each lesson). Teachers can choose to follow the lesson plans closely, or can adapt them to the needs and specifics of their students. For more information about the experiences of the teachers and the results of each project, please look at the best practices section.