Van 28 mei tot 1 juni kwamen de docenten bij elkaar in Tilburg voor de vierde Fablab internationale docenten-training. De laatste dag kwamen ook de partners bijeen en bespraken de verdere aanpak van het project.

Docenten en andere deelnemers hadden een geweldige tijd samen in Tilburg, waarin ze continu bezig waren. De Nederlandse partner had een vol schema geregeld met workshops, groep-samenwerkingsactiviteiten, discussies en bezoeken aan lokale digitale design laboratoria.

De eerste dag op het Theresialyceum draaide om analyse van de ervaringen die de docenten tot dan toe opgedaan hadden tijdens het werken met design cirkel die ontwikkeld was door de universiteit van Aarhus. Ze focusten vooral op de fabricatie, argumentatie en reflectie fases van de designcirkel. Ook was er veel aandacht voor de het twinnen en dan met name voor de lessen die hiervan geleerd waren en de uitdagingen waar deelnemers voor gestaan hebben om te begrijpen wat docenten en studenten nodig hadden om een succes te maken van de twinning op het gebied van leeropbrengsten.

Tijdens de tweede dag stond het werk van de docenten in het teken van het identificeren en ontwikkelen van pedagogische principes. Aan de hand van de ervaringen die opgedaan zijn tijdens de voorgaande docenten trainingen en het werken met de design cirkel zijn een aantal pedagogische principes vastgesteld. Daarnaast hebben de docenten tijdens de tweede dag ook stil gestaan de succes criteria en uitdagingen voor het werken met digitaal maak onderwijs en de design cirkel vanuit het perspectief van de docenten en de leerling. De dag werd afgesloten met een bezoek aan het Theresialycuem en het mini-fablab aldaar.

De ochtend van de derde workshop dag stond in het teken van lessenplannen. In de middag werd het Textiellab in het Textielmuseum bezocht. Naast museum is de voormalige textielfabriek tegenwoordig een innovatiecentrum waar professionals en studenten zij aan zij leren en experimenteren met nieuwe technieken en technologieën toepasbaar op textiel. Zij worden hierin bijgestaan door productontwikkelaars en materiaal deskundigen.

Het officiële gedeelte van de dag eindigde met een workshop geleid door een student Industrial Design (TU/e), Marjoeline Boersma, waarin de docenten doormiddel van co-creatie een beoordelingsmatrix ontwikkelde voor een van hun lessenreeks. De dag werd afgesloten met een diner bij RAW, een restaurant in industriële sfeer, welke uitstekend paste bij de sfeer van de workshop.

Op de laatste dag hebben de docenten de laatste hand gelegd aan hun lesplannen en was er een open discussie over al het gedane werk van de afgelopen dagen. Het laatste bezoek was aan ontdekstation013, welke gelokaliseerd is in een oude treinreparatie loods. Tegenwoordig wordt de loods gebruikt als een open lab waar kinderen kunnen leren en spelen met Technologie, STEM en digitaal ontwerp. Na verwelkomt te zijn met een verfrissend ijsje hebben de docenten zich enorm vermaakt. Een groep docenten is aan de slag gegaan met de microBit, een micro-computer ontwikkeld voor de BBC. De andere docenten hebben in vincent stekenlokaal op een digitale canvas een kunstwerk gemaakt.

Als afsluiting van de docenten-training was er een laatste gezamenlijke maaltijd in eetbar de wagon. Eetbar de wagon is een oud treinstel (1930) welk omgebouwd is tot restaurant. Deze bijzonder locatie droeg bij aan goede atmosfeer en voer het internationale gezelschap mee naar een prachtige Nederlandse zonsondergang.

Ondertussen zijn de partners nog een keer bij elkaar gekomen om de laatste afspraken te maken over de productie van de project uitkomsten. Deze zullen zijn:

  • Een handboek waarin het gecombineerde werk van de docenten en partners gepresenteerd wordt.
  • Methodologische principes, welke na een jaar testen en ontwikkelen na deze docenten-training samengevoegd kunnen worden
  • De beleidsaanbevelingen over hoe fablab technologie en onderwijsmethodiek door scholen geadopteerd kunnen worden.

De partners bespraken ook de nodige regelingen voor de eind conferentie die volgend najaar in Palermo wordt gehouden om de projectresultaten te presenteren aan een breed scala van belanghebbenden in het schoolonderwijs en beleidsmakers.