Projektet arbejder for, at flere elever i skolen bliver digitalt kompetente, entreprenante og innovative. Partnere skal til Palermo for at vise hinanden, hvad de er kommet frem til siden sidste workshop.

Deltagerne mødes med ca. 6 måneders mellemrum for at drøfte og nå frem til en fælles måde at undervise elever i at blive endnu bedre til at mestre nogle af de kompetencer, fremtidens samfund kræver. Det er et samfund, der kræver de såkaldte 21. århundredes kompetencer, såsom digital mestring, kreativitet & innovation, kompleks problemløsning og samarbejde.
Målet med projektet er at komme med fælles anbefalinger til en didaktik på området og et forslag til et europæisk efteruddannelsesforløb for undervisere. Det er anbefalinger, der skal tage højde for, hvad eleverne mener er ”god undervisning og læring”.

Udover selve workshoppen er der afsat tid til at besøge skoler. Det er vigtigt, at se og forstå, hvordan hinandens skoler elever undervises.