Projektet

Projektet FABLAB SCHOOLS EU: Towards Digital Smart, Entrepreneurial and Innovative Pupils er en samlet indsats mellem fire europæiske partnerlande. Projektet har til formål at udvikle fælles europæiske metodiske principper for undervisning i digital fabrication i folkeskolen og på videregående uddannelser. FABLAB er et toårigt projekt (01.11.2016 – 30.10.2018) og finansieres gennem Erasmus + programmet – strategiske partnerskaber.

MÅL

Projektet efterstræber at udvikle innovative tilgange og banebrydende ICT-baserede metoder, der kan motivere elevers og studerendes læring og samtidigt forberede dem på det 21 århundredes højtteknologisk arbejdsmarked. Mere specifikt vil FABLAB SCHOOLS EU gøre følgende:

  • Øge undervisernes kompetencer og pædagogiske færdigheder inden for undervisning i digital fabrication;
  • Udstyre elever og studerende med de innovative og digitale kompetencer det 21. Århundrede nødvendiggøre
  • Udvikle metodiske principper for digital fabrication; og
  • Udvikle EU-anbefalinger og konkrete politiske implementeringsforslag til digital fabrication i EU.

Akiviteter

For at kunne opnå objektiverne vil et konsortium af uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner og ressource centre samarbejde tæt sammen og udføre de følgende aktiviteter:

  • Udviklingen af metodiske principper for digital fabrication
  • Indsamlingen af gode praksisser og erfaringer inden for digital fabrication
  • Afprøvningen af metoderne på skolerne
  • Produktionen af manuelle politiske anbefalinger.

Studieture til skoler med FABLAB erfaringer i Italien, Danmark, Spanien og Holland.

Resultater

I perioden fra 2016-2018 vil projektet producere to hovedresultater:

  • En undervisningshåndbog over de metodiske principper for digital fabrication.
  • Politiske anbefalinger til skolernes implementering af FabLab tilgangen samt den fælles europæiske strategi for FabLab undervisning.