Partnerne

Vejle Kommune, Danmark – Projektleder

http://www.welcometovejle.dk/

Mads Bo-Kristensen: madbo@vejle.dk

Vejle kommune er den sjette største kommune i Danmark (indbyggere: 110000) og er hovedstaden i Region Syddanmark. ”Vejle med vilje” udgør kort fortalt Vejles vision. Afdelingen for Uddannelse & Læring under Børn- og Ungeforvaltningen har mange års erfaring med digital pædagogisk udvikling på både lokalt, nationalt og internationalt plan. De seneste fem år har afdelingen, i samarbejde med lokale skoler, implementeret en ambitiøs strategi om ”Den Digitale Skole”. I Marts 2014 modtog Vejle kommune den nationale pris for digitalisering netop på baggrund af den tidligere nævnte strategi og de tilhørende resultater. I april 2016 har Afdelingen for Uddannelse & Læring lanceret en ny strategi, der bliver implementeret i perioden fra 2016-2020.rategy running from 2016-2020.

Aarhus Universitet, Danmark

http://www.au.dk/

Rachel Charlotte Smith rsmith@cavi.au.dk

 

Aarhus Universitet (AU) er blandt de 100 bedste universiteter i verden. AU har en vision om at være et eliteuniversitet, der gennem forskning af høj international kvalitet og undervisning bidrager til udviklingen af den nationale og globale velfærd. AU’s Child-Computer Interaction gruppe (CAVI) producerer forskning af høj kvalitet og interaktive prototyper indenfor områder som design. Desuden evaluerer de også interaktive teknologier for børn. I øjeblikket implementerer Aarhus Universitet FabLab@School.dk, et tre årigt forskningsprojekt, der undersøger, hvordan børn udvikler “design literacy” (design læsefærdigheder) gennem processer inden for digital fremstilling som tager udgangspunkt i uddannelsesrelaterede læseplaner.

LABORAL, Spanien

http://www.laboralcentrodearte.org/en

Lucía García Rodríguez: lucia@laboralcentrodearte.org

 

LABoral er en tværfaglig institution, der producerer, formidler og fremmer adgangen til nye former for kultur, der rodfæster sig i en kreativ brug af informations- og kommunikations teknologier (ICT). På FabLAB Asturias, der er en del af LABorals produktionscenter, kan man lære det basale om computerdesign og objekt/genstandsproduktion. LABoral bliver herved et sandt uddannelseslaboratorium, hvor alle kan lære ved at producere, dele og etablere nye forhold til teknologier.

 

LABoral is a multidisciplinary institution which produces, disseminates and fosters access to new forms of culture rooted in the creative use of information and communication technologies (ICT). fabLAB Asturias, part of the production centre at LABoral, gives the opportunity to learn the basics about computer design and object production, becoming a real education laboratory where everyone can learn by making and sharing, establishing a new relationship with technologies.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Holland

http://www.omo.nl/

Erik v. Alphen E.v.Alphen@theresialyceum.nl

 

Theresia Lyceum er et gymnasie i Holland, der udbyder det højeste niveau af certifikater, som der kræves af studerende for at kunne blive indskrevet på de hollandske universiteter. Indenfor Tilburg kommune er Theresia Lyceum den eneste ungdomsuddannelse med særligt fokus på unge med særlig høj IQ. De seneste tre år har skolen bevæget sig i en mere digital retning, og har implementeret digital fabrication i deres undervisningsplan. Dette med hensigten om at udvide den til brug for alle studerende, hvorfor der også er blevet etableret et FabLab rum med 3D printere og laserskærere.

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Italien

https://danilodolci.org/

Vidjaya Thelen: vidjaya.thelen@danilodolci.org 

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC) er en NGO sammenslutning af unge og voksne, der samarbejder med skoler, universiteter, institutioner, foreninger og sociale gruppe på lokalt og internationalt plan. Disse arbejder for at skabe forandring gennem uddannelsesprojekter.

CSC er etableret på grundlag af Danilo Colcis og hans kollegaers erfaringer med social og uddannelsesmæssigt arbejde i det østlige Sicilien tilbage i 1952. Centeret opstod, fordi der var et behovet for, at man kunne tilbyde lokale samfund praktiske og fredelige løsninger til de lokale problemer. Man havde derfor brug for et kreativt rum, der kunne fremme viden og ”bottom-up” metoder, som kom til at bane vejen for reelle forandringer.

Siden dets begyndelse har centerets primære fokus været på den fredelige uddannelse såvel som udviklingen af den berømte metodologi – ”the Reciprocal Maieutic Approach” – der muliggør kreativ udvikling både på og uden for de lokale skoler.

Centeret efterlever stadig Danilo Dolcis eftermæle i dets daglige arbejde for at fremme oplysningen af unge, kreativitet, entreprenørskab, innovation i uddannelse og  social inklusion.