Resultater

Et sæt af pædagogiske principper for undervisning i digital fabrikation i skoler

De pædagogiske principper, som de deltagende danske lærere har udviklet i samarbejde med partnere i løbet af workshops. Principperne vil blive testet og implementeret på deres egne skoler og igennem klasse twinning.

Under skolebesøg i løbet af workshops, viser lærerne deres internationale kolleger, hvordan de oplever og bruger de pædagogiske principper.

I denne fase deler lærerne:

  1. Didaktik igennem videobaseret demonstration
  2. korte tekstbaserede retningslinjer for implementering af deres didaktik (pædagogik og teknologi)

En håndbog om undervisning i digital fabrikation

En håndbog vil blive produceret baseret på erfaringer og indsigt opnået igennem deling af erfaringer, igennem udvikling og aftestning af didaktik for undervisning af digital konstruktion.

Håndbogen vil indeholde:

  1. Undervisningsprincipper for digital fabrikation
  2. Mindst 10 undervisningsforløb
  3. Beskrivelser af relevante fabrikationsværktøjer
  4. Link til relevante hjemmesider og ressourcer

Håndbogen vil være tilgængelig både i print og online.

Anbefalinger om, hvordan FabLab tilgangen kan tilpasses lokalt samt en fælleseuropæisk strategi for Fablab undervisning i skolerne

Partnerne og lærerne formulerer anbefalinger for, hvordan Fablab teknologierne kan integreres i skolen – anbefalinger baseret på projektets testperioder og principper og metoder for brugen af digital fabrikation i undervisningen. Partnerne vil også udvikle anbefalinger til et politisk strategisk politisk niveau.

Download the policy recommendations here:

 

ENIT