I Tilburg (NL) fra 28. maj til 1. juni mødte lærerne til det fjerde Fablab [Link] tværnationale lærerkursus. Partnerne drøftede også den videre koordinering af projektet på workshopens sidste dag. Deltagerne havde nogle gode og udbytterige dage sammen i Tilburg. Med de hollandske partneres gode tilrettelæggelse, var deltagerne fuldt beskæftige gruppearbejdsøvelser, diskussioner og besøg i lokale digitale designlaboratorier. Den første dag på Theresialyceum drejede sig om at analysere de hidtidige erfaringer med arbejdet med designcirklen – udviklet af Aarhus Universitet.  De fokuserede især på digital fabrikation, argumentation og refleksion. Der blev sat ekstra fokus på projektets twinning elelment. Twinning er en god måde at udveksle og iagttage undervisning og læring på. Samtidig er twinning krævende ift den rette planlægning, gennemførelse og efterbearbejdelse.  Den følgende dag identificeredes og udvikles pædagogiske principper på baggrund af erfaringer med designprocesser i undervisningen. Lærerne identificerede også succeskriterier og udfordringer fra både lærerens og elevers perspektiv for hver fase i designcirklen. Derefter tog lærerne på skolebesøg på Theresialyceum og dets lab-område.  Undervisningsforløb var hovedemnet for den tredje dags workshopaktiviteter. Senere på dagen tog lærerne på besøg på Tilburgs Textil Museum, som huser et såkaldt  Textil Lab. Museet indeholder design- og kunstudstillinger, og er i dag også blevet et innovationscenter, hvor fagfolk og elever lærer og eksperimenterer med innovative teknikker og teknologier understøttet af produktudviklere og tekniske eksperter. Gruppens aktiviteter foregik i et værksted, hvor lærere sammen med nogle masterstudentende  industrielt design samarbejdede om udvikling af en evalueringsmodel. Dagen blev afsluttet med en fantastisk middag på restauranten RAW.  I løbet af den sidste dag sluttede lærerne deres arbejde undervisningsforløbene og havde derefter en drøftelse af, hvad der er sket i de seneste dage. Det sidste besøg var på Ontdekstation013, et center bygget i en gammel vognopbevaringsbygning. Tilburg har været og er stadig en af ​​de mest trafikerede kommercielle centre i Holland. Ontdekstation013 er et åbent lab for børn, der kan lege med og lære af teknologi, STEM og digitalt design. Lærerne deltog i en præsentation af centret og prøvede derefter de aktiviteter, som børn normalt indgår i der.  Denne store oplevelse blev afsluttet med en anden fantastisk middag på ”eetbar de wagon”, som er en togvogn lavet om til restaurant. Togvognen gjorde sin virkning – der var rigtig god stemning i det gamle togsæt og den smukke solnedgang.

Samme dag samledes projektlederne og diskuterede projektets produkter. Disse vil være

  • Håndbogen, der vil præsentere og sammenfatte alt det, lærere og partnerne har produceret i projektperioden.
  • De metodiske / pædagogiske principper, som efter et år med aftestning og udvikling nu er samlet og snart klar til at blive udgivet.
  • Politiske / strategiske anbefalinger til, hvordan man tilpasser designtænkning og digital fabrikation i skoler i EU.
  • Den afsluttende konference, der afholdes i Palermo i oktober 2018.

Partnerne drøftede også de nødvendige tiltag i forhold til den afsluttende konference, der afholdes i Palermo næste efterår. Hensigten er på konferencen at præsentere projektets resultater for en bred vifte af skolens interessenter og politiske beslutningstagere.